Posted on

HKExpress 新年特別優惠!香港單程飛台中只係$108、東南亞$138起、首爾/釜山/濟州$228、日本$228起!出發日期仲去到年尾!

22個優惠航點來回價錢:

台中$216 (連稅$729)

寧波$236 (連稅$821)

清萊$276 (連稅$856)

芽莊$296 (連稅$799)

峴港$296 (連稅$852)

清邁$296 (連稅$876)

布吉$356 (連稅$936)

暹粒$416 (連稅$1045)

石垣島$456 (連稅$907)

釜山/濟州$456 (連稅$999)

首爾$456 (連稅$1036)

長崎$576 (連稅$1027)

熊本/廣島/高松/鹿兒島$616 (連稅$1067)

大阪$616 (連稅$1290)

福岡$636 (連稅$1157)

名古屋/東京羽田$636 (連稅$1277)

東京成田$636 (連稅$1280)

以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 寄艙行李費用全部劃一收費。

寄艙行李費用(單程):

20kg $229、25kg $360、30kg $365

訂飛後加行李(單程):

20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2019年1月7日至1月13日

出發日期:2019年1月14日至12月16日   

(熊本)2019年1月14日至3月30日

(長崎)2019年1月19日至12月16日

訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/price-point-sale