Posted on

HKExpress 聖誕mega sale!第一輪8個優惠航點:單程飛台中$128,東南亞$148起、日本$228起!

來回價錢:
台中$256 (連稅$769)
清萊$296 (連稅$876)
峴港$316 (連稅$872)
布吉$376 (連稅$956)
石垣島$456 (連稅$834)
暹粒$456 (連稅$1085)
高松$596 (連稅$974)
大阪$616 (連稅$1217)

以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 寄艙行李費用全部劃一收費。

寄艙行李費用(單程):
20kg $229、25kg $360、30kg $365
訂飛後加行李(單程):
20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2018年12月10日至12月16日
出發日期:2018年12月21日至2019年10月26日
訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/mega-sale