Posted on

HKExpress 加燃油附加費後第一次優惠:來回台中$376、東南亞$396起、日本$470起、韓國$596起!

HKExpress 由12月1日起都加咗燃油附加費啦😭😭 所以今次優惠都冇之前咁平,如果唔急嘅話可以再等吓先~
22個優惠航點來回價錢*:
台中$376 (連稅$889)
清萊$396 (連稅$976)
寧波$396 (連稅$981)
芽莊$436 (連稅$939)
峴港$436 (連稅$992)
清邁$436 (連稅$1016)
長崎$470 (連稅$848)
布吉$496 (連稅$1076)
石垣島$596 (連稅$974)
濟州$596 (連稅$1139)
暹粒$596 (連稅$1225)
釜山$656 (連稅$1199)
首爾$656 (連稅$1236)
廣島/高松/鹿兒島$796 (連稅$1174)
大阪$796 (連稅$1397)
熊本$876 (連稅$1254)
福岡$876 (連稅$1324)
名古屋/東京羽田$876 (連稅$1444)
東京成田$876 (連稅$1447)

*優惠只適用於來回機票

以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 寄艙行李費用全部劃一收費。

寄艙行李費用(單程):
20kg $229、25kg $360、30kg $365
訂飛後加行李(單程):
20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2018年12月3日至9日
出發日期(視乎供應及旺季除外):
(熊本)2018年12月10日至2019年3月30日
(長崎)2019年1月19日至7月15日
(其他航點)2018年12月10日至2019年7月15日
訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/price-points