Posted on

HKExpress 每星期新優惠!香港來回台中$298、東南亞$328、日本城市$470、韓國$538起!

Payday Promo*優惠航點來回價錢:
台中$298 (連稅$693)
芽莊$328 (連稅$713)
峴港$328 (連稅$766)
清萊$328 (連稅$790)
清邁$358 (連稅$820)
布吉$418 (連稅$880)
長崎$470 (連稅$730)
石垣島$498 (連稅$758)
暹粒$498 (連稅$1009)
釜山/濟州$538 (連稅$963)
首爾$538 (連稅$1000)
廣島/高松/鹿兒島$658 (連稅$918)
大阪$658 (連稅$1141)
熊本$718 (連稅$978)
福岡$718 (連稅$1048)
名古屋/東京羽田$718 (連稅$1168)
東京成田$718 (連稅$1171)

*優惠只適用於來回機票

另外以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 寄艙行李費用全部劃一收費。

寄艙行李費用(單程):
20kg $229、25kg $360、30kg $365
訂飛後加行李(單程):
20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2018年11月26日至12月2日
出發日期(視乎供應及旺季除外):
(熊本)2018年12月3日至2019年3月30日
(長崎)2019年1月19日至7月8日
(其他航點)2018年12月3日至2019年7月8日
訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/price-point