Posted on

國泰航空帶你飛歐洲欣賞冬日色彩!香港直航歐洲各地連稅都只係由$4434起!仲有成13個航點俾你揀!

國泰航空最新優惠,今次係歐洲呀!唔想轉機嘅話可以考慮下,價錢都唔錯,直航真係慳返唔少時間㗎~ 呢個優惠仲可以open jaw,咁就唔使走回頭路,一次過玩多幾個國家!出發日期由今年12月去到下年6月,快啲帶埋honey一齊去欣賞歐洲冬日無限色彩啦!

香港直航歐洲13個航點來回連稅*:
都柏林 $4434起
巴塞羅拿 $4527起
馬德里 $4564起
米蘭 $4587起
布魯塞爾 $4604起
蘇黎世 $4608起
羅馬 $4713起
法蘭克福 $5089起
倫敦格域 $5266起
曼徹斯特 $5268起
倫敦希斯路 $5579起
阿姆斯特丹 $5842起
巴黎 $6113起

*細則及條款適用

訂購日期:即日起至2018年11月30日
出發日期:即日起至2018年12月19日、12月24日至2019年1月2日、1月8日至1月31日、2月8日至4月23日、5月1日至6月13日
機票有效期:2日至2個月
訂購網址:https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/offers/flight/flight-offers-to-uk-europe/economy-class-to-uk-europe.html