Posted on

限時3日!無收燃油附加費附加費!香港航空來回台北$510 、沖繩$800、米子$900、首爾$950、岡山$1000 !

香港航空Monday Motivation 優惠仲未加燃油附加費呀!香港來回台北$510 (連稅$1180)、沖繩$800(連稅$1410)、米子$900 (連稅$1440)、首爾$950 (連稅$1684)、岡山$1000(連稅$1540)咋!可能係最後機會俾大家買平飛!限時3日,唔好錯過呀~~

訂飛日期:即日起至2018年11月7日

出發日期:

(台北) 2018年11月14日至12月19日

(沖繩) 2018年11月15日至12月18日

(米子) 2018年12月4日至12月18日

(首爾) 2018年11月14日至12月14日

(岡山) 2018年11月28日至12月19日

停留期限:2至7日

訂購網址:https://www.hongkongairlines.com/flashsale/tc/index.html