Posted on

HKExpress 20個航點有平!來回台中$218、東南亞$248起、韓國$378、石垣島$378、日本其他城市$498起!

來回價錢:
台中$218 (連稅$618)
芽莊$248 (連稅$633)
峴港$248 (連稅$686)
清邁/清萊$248 (連稅$710)
暹粒$248 (連稅$759)
布吉$308 (連稅$770)
石垣島$378 (連稅$638)
釜山/濟州$378 (連稅$798)
首爾$378 (連稅$840)
廣島/高松/熊本/鹿兒島$498 (連稅$758)
福岡$498 (連稅$828)
名古屋/東京羽田$498 (連稅$948)
東京成田$498 (連稅$951)
大阪$498 (連稅$981)

以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 留意寄艙行李全部劃一收費。


寄艙行李費用(單程):
20kg $229、25kg $360、30kg $365
訂飛後加行李(單程):
20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2018年10月22日9am至10月26日
旅行日期:2018年10月29日至2019年2月19日
訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/price-point
(記得search果時要揀 “來回” 先見到優惠價~)