Posted on

HK Express 再推買來回機票,去程只要$1!來回台中$329、東南亞$399、首爾$599、日本$799起!

優惠航點來回價錢:
台中$329 (連稅$724)
峴港$399 (連稅$832)
清萊$399 (連稅$865)
布吉$499 (連稅$965)
首爾$599 (連稅$1056)
暹粒$599 (連稅$1105)
福岡$799 (連稅$1129)
東京成田$799 (連稅$1254)
大阪$799 (連稅$1289)

記住要揀”來回”去search,先搵到去程$1優惠㗎!另外,以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 寄艙行李費用全部劃一收費。

寄艙行李費用(單程):
20kg $229、25kg $360、30kg $365
訂飛後加行李(單程):
20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2018年10月2日至7日
旅行日期:2018年10月13日至2019年9月3日 (旺季除外)
訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/fly-for-HKD1