KKFLY

HK Express中秋Mega Sale!第一回:9個優惠航點~ 單程飛台中$98、布吉$148、首爾$178、日本$238起!

9個優惠航點來回價錢:

台中$196 (連稅$591)

峴港$236 (連稅$669)

布吉$296 (連稅$753)

首爾$356 (連稅$813)

暹粒$356 (連稅$862)

熊本$476 (連稅$731)

福岡$476 (連稅$806)

東京成田$476 (連稅$931)

大阪$476 (連稅$966)

以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 寄艙行李費用全部劃一收費。

寄艙行李費用(單程):

20kg $229、25kg $360、30kg $365

訂飛後加行李(單程):

20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2018年9月24日至10月1日

旅行日期:2018年10月5日至2019年8月26日 (熊本至2019年3月30日)

訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/mega-sale

最受歡迎情報

請下載專用手機APP