KKFLY

HKexpress 即買即飛優惠!單程飛台灣一$138起、東南亞$158、韓國$238、日本$318起!

22個優惠航點來回價錢:
台中/花蓮$276 (連稅$671)
芽莊$316 (連稅$703)
峴港$316 (連稅$749)
清邁/清萊$316 (連稅$773)
布吉$396 (連稅$853)
石垣島$476 (連稅$731)
釜山/濟州$476 (連稅$896)
首爾$476 (連稅$933)
暹粒$476 (連稅$982)
廣島/高松/熊本/鹿兒島$636 (連稅$891)
福岡$636 (連稅$966)
名古屋/東京羽田$636 (連稅$1089)
東京成田$636 (連稅$1091)
大阪$636 (連稅$1126)
寧波$276 (連稅$744)

以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐架~ 寄艙行李費用全部劃一收費。


寄艙行李費用(單程):
20kg $229、25kg $360、30kg $365
訂飛後加行李(單程):
20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:2018年9月17日9am至9月23日
旅行日期:2018年9月24日至12月10日
(花蓮)2018年9月24日至10月27日
(熊本/峴港)2018年9月24日至12月10日
訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/buy-now-fly-now

請下載專用手機APP