Posted on

香港航空又迫你飛!今晚12點推出Mega Sale!台北$510、曼谷$860、沖繩$925、首爾$995、東京/大阪$1250!

唔好瞓住呀!港航今晚12點出Mega sale!重點推介台北,來回連稅唔使9百!仲抵過廉航呀~~

來回價錢:

台北$510(連稅$895)

胡志明市$612 (連稅$1040)

河內$670(連稅1140)

曼谷$860(連稅1310)

沖繩$925(連稅$1250)

首爾$995(連稅$1445)

東京$1250(連稅$1690)

大阪$1250(連稅$1720)

鳥取$1370(連稅$1625)

宮崎$1490(連稅$1745)

岡山$1650(連稅1905)

鹿兒島$1770(連稅$2025)

使用滙豐信用卡+優惠碼,部分航點及出發日期最高可減$160,真係超抵呀!快D約埋親朋戚友一齊去啦!

訂購日期:2018年9月17日至9月30日

機票有效期:2-7日

滙豐信用卡優惠碼:420184HK

首爾、曼谷、河内、胡志明市減$160(出發日期:即日至2018年9月20日、10月9日至12月13日)

沖繩、東京、大阪、岡山減$120(出發日期:即日至2018年9月20日、10月4日至12月13日)

出發日期:

(台北)2018年9月17日至9月27日、10月2日至10月31日

(胡志明市)2018年9月17日 至 2018年12月10日

(首爾)2018年10月2日至10月27日、10月28日至12月9日、12月10日至19日、12月29日至2019年1月30日、2月8日至3月30日、3月31日至4月15日、4月21日至6月30日

(沖繩)2018年11月1日至12月19日、12月30日至2019年1月25日、2月10日至4月16日、4月21日至5月19日

 (東京/大阪)2019年3月1日至4月16日至4月21日至6月30日

(鳥取)2018年9月17日至9月26日、10月1日至12月19日、12月29日至2019年6月30日

(宮崎)2018年9月17日至10月27日

(岡山)2018年9月17日至9月26日、10月1日至12月19日、12月29日2019年6月30日)

(鹿兒島)2018年9月17日至2019年6月30日

訂購網址:https://www.hongkongairlines.com/Travel_Eat_Like_local/TC