Posted on

HKExpress 買來回機票,去程只係$1!23個航點有優惠!來回台灣$329、東南亞$399、韓國/暹粒/石垣島$599、日本$799起~

23個優惠航點來回價錢如下:
台中/花蓮$329 (連稅$724)
寧波$329 (連稅$797)
芽莊$399 (連稅$786)
峴港$399 (連稅$832)
清邁/清萊$399 (連稅$856)
布吉$499 (連稅$956)
石垣島$599 (連稅$854)
釜山/濟州$599 (連稅$1019)
首爾$599 (連稅$1056)
暹粒$599 (連稅$1105)
廣島/高松/鹿兒島/熊本$799 (連稅$1054)
福岡$799 (連稅$1129)
東京羽田/名古屋$799 (連稅$1252)
東京成田$799 (連稅$1254)
大阪$799 (連稅$1289)
塞班$799 (連稅$1253)

記住要揀”來回”去search,先搵到去程$1優惠㗎!另外,以上價格係未包行李寄艙費用及飛機餐~ 寄艙行李費用全部劃一收費。


寄艙行李費用(單程):
20kg $229、25kg $360、30kg $365
訂飛後加行李(單程):
20kg $275、25kg $430、30kg $435

訂購日期:即日起至2018年9月9日23:59
出發日期:2018年9月10日至2019年8月5日 (旺季日子除外)
(花蓮) 2018年9月10日至10月26日
(熊本) 2018年9月10日至2019年3月30日
停留期限:無限制
訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/fly-for-HKD1