Posted on

平到痴咗線呀!香港航空用廉航價就可以飛喇!來回台北$690、首爾$690、日本$840起!

香港航空靜靜雞出咗個震撼優惠!輸入折扣代碼「CMHK2018」後,來回台北$690 (連稅$1075)、首爾$690 (連稅$1141)、沖繩$840 (連稅$1166)、宮崎/鹿兒島$1120 (連稅$1375)、大阪$920 (連稅$1390)!
價錢已經包咗20kg 寄艙行李同機上餐飲,平時搭廉航計計埋埋行李費都差唔多喇!快啲即刻上官網到訂飛啦~~

折扣代碼 :CMHK2018 (台北線不適用,其他航點可再減$80-$500)
優惠詳情:https://www.hongkongairlines.com/CMHKpromocode/tc
訂購日期:即日起至2018年8月31日
出發日期:
(沖繩)2018年9月10日至19年5月19日、
(其他航點)2018年9月10日至27日、10月2日至31日
停留期限:2至7日
訂飛網址:https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/homepage